เกี่ยวกับเรา


Managing Director

วิสัยทัศน์องค์กร

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลพร้อมพลังขับเคลื่อนตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่มาพร้อมบุคลากรมากประสบการณ์เพื่อตอบรับนโยบายของบริษัทและความต้องการของลูกค้า บริษัทแอสโซซิเอเตทมารีนเซอว์เวย์เยอร์ประเทศไทยจำกัดให้การบริการสำรวจประเมินสินค้าทางทะเลและทางบก พร้อมให้คำปรึกษา,ตรวจสอบสำรวจสินค้าก่อนบรรจุและหลังบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์,ตรวจสอบและทดสอบตัวอย่างในเรื่องคุณภาพและน้ำหนัก,ตรวจสอบและประเมินอุบัติเหตุของสินค้าที่เกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์,ตรวจสอบปิโตรเคมีและกองน้ำมัน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสำรวจประเมินสินค้าทางบกและทะเลของบริษัทแอสโซซิเอเตทมารีนเซอว์เวย์เยอร์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อความเป็นหนึ่งและไม่เป็นที่สองรองใครในภูมิภาคในส่วนเรื่องการเจรจา,ข้อเรียกร้องและโต้แย้ง บริษัทและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะตอบรับความต้องการของลูกค้าและไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาข้ามขีดความสามารถในเรื่องของจุดยืนและคุณภาพในการให้บริการ บริษัทในเครือของบริษัทแอสโซซิเอเตทมารีนเซอว์เวย์เยอร์ประเทศไทยจำกัดประกอบด้วยสองบริษัทคือบริษัทเพอร์เฟคท์คอนโทรลจำกัดและบริษัทเพาวเวอร์พลัสทรานสปอร์ตจำกัด ให้บริการการรมยากำจัดศัตรูพืชสินค้าที่มีความประสงค์ส่งออกไปยังประเทศปลายทางและบริการผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้ทุกประเภทและไม้พาเล็ตทุกขนาดพร้อมรมยาหรืออบความร้อนและให้บริการการขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศด้วยความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพรวดเร็วตรงต่อเวลาและการรับประกันความปลอดภัยจากโรงงานลูกค้าหรือลานโหลดสินค้าจนถึงทุกต้นทางการส่งออก เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพอร์เฟคท์คอนโทรลจำกัดผ่านการฝึกอบรมและมีใบประกาศนียบัตรจากสถาบันและหน่วยงานวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยืนยันความมั่นใจและพึงพอใจของลูกค้า บริษัทเพาวเวอร์พลัสทรานสปอร์ตจำกัดเช่นกันย้ำในจุดยืนเดียวกันและไม่ปฏิเสธต่อความต้องการของลูกค้า

เป้าหมายองค์กร

“เรามีความมุ่งมั่นเพื่อความความสำเร็จอย่างยั่งยืนในบริการสำรวจและให้คำปรึกษาสินค้าที่ขนส่งทางบกและทะเล,การรมยากำจัดศัตรูพืชสินค้าเพื่อการส่งออก,บริการผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้ทุกประเภทและให้บริการการขนส่งสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศ”

นายธงชัย เลิศศรีจตุพร
ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท AMS

Associated Marine Surveyors (Thailand) Limited.

บริษัทแอสโซซิเอเตทมารีนเซอว์เวย์เยอร์ประเทศไทยจำกัดก่อตั้งขึ้นในปีคศ1984โดยทีมงานที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสายงานมากกว่าสี่ทศวรรษ บริษัทให้บริการสำรวจสินค้าทางบกและทะเลให้แก่บริษัทประกันภัยชั้นนำหลายแห่งและตัวแทนเจ้าของเรือทั้งในและนอกประเทศ เจ้าของสินค้าตลอดจนชมรมการประกันภัยของเรือและสินค้า(P&I CLUBS) ในการให้บริการสำรวจ,ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย บริษัทยังให้บริการควมคุมดูแลสำรวจตรวจสอบสินค้าชนิดเทกองและเคมีภัณฑ์เหลวรวมทั้งเหล็ก,ผลิตผลทางการเกษตรและวัตถุดิบอื่นๆ